» Begeleiding hoogbegaafden

» Coaching en Counseling

» Onderwijs en training

» Systemic Ritual®

Onderwijs en Training

Er is veel beweging rond hoogbegaafdheid. Men spreekt over 'uitdagen', en er zijn vragen over de etikettering waar veel van deze kinderen mee te maken hebben. Ik kijk naar hoogbegaafdheid vanuit een ander idee. Ik denk dat de hoogsensitiviteit en creativiteit van deze kinderen in hoge mate bepalend zijn voor de wrijving die zij ervaren binnen het onderwijs. Het zit hem zeker niet alleen in een hoog IQ, maar in het werkelijk anders 'zijn'. Deze kinderen vragen veel van docenten, niet in de laatste plaats een authentiek docentschap, en aandacht voor inhoud in plaats van vorm.

Geïnspireerd door deze visie, heb ik een training ontwikkeld voor mentoren, docenten en intern begeleiders. Vanuit de motivatie docenten optimaal te verbinden met hun kwaliteiten, met elkaar, en met hun leerlingen. De training behandelt thema's als 'omgaan met conflicten', 'keuzes maken' en 'groepsdynamiek'. Want als docenten zich verrijken met deze vaardigheden, kunnen zij die ook doorgeven aan hun leerlingen. En staan zij authentiek voor de klas.

'Als de lichtjes aan zijn, gaat leren vanzelf'